Belo ulje je folijarni insekticid, akaricid i okvašivač. Poseduje i ovicidno delovanje, a populacije štetočina ne razvijaju rezistentnost na mineralna ulja. Meša se sa preparatima na bazi bakra. Ne meša se sa sumporom.

Aktivna materija: Mineralno (parafinsko) ulje 800 g/l

Formulacija: EW- emulzija ulje u vodi

Primena:
Jabuka-  za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), običnog paučinara (Tetranychus urticae) i kalifornijske štitaste vaši (Quadrospidiotus perniciosus)

Količina i vreme primene: 1% (100 ml na 10 l vode), u fazi mirovanja vegetacije ili u fenofazi pojave listića tretmanom u početku razvića populacija grinja; 2% (200 ml na 10 l vode); ako su formirane populacije; ako su u jabučnjaku prisutne kalifornijske štitaste vaši (Q. perniciosus), prag tolerancije je nula, pa se suzbijanje obavlja zimskim prskanjem u koncentraciji 3-4%

Breskva- za suzbijanje štitaste vaši (Pseudaulacaspis pentagona)

Količina i vreme primene: u koncentraciji 1-2% (100-200 ml na 10 l vode); tretiranjem na početku piljenja letnje generacije larvi

Kruška- za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri)

Količina i vreme primene: u koncentraciji 3-4% (300-400 ml na 10 l vode)

Karenca: OVP- obezbeđena vremenom primene- kruška, jabuka; 21 dan- citrusi, vinova loza, voće (letnji tretman)
Radna karenca: do sušenja depozita

Pakovanje: 1/1; 5/1