Boom efekt je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih zeljastih i drvenastih korova sa dubokim korenom, te jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l

Formulacija: SL- koncentrovani rastvor

Količina i vreme primene:

Zasadi voća i vinove loze stariji od 4 godine

2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova

4- 8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova

8-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korenom i rizomima, u vreme pune vegetacije

Mesec dana pre primene sredstva, moraju se ukloniti izbojci ili preniske grane i povezati loza. Rane moraju biti osušene i kalirane.

Neobrađene i nepoljoprivredne površine

Primenjuje se u vreme pune vegetacije korova (u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja), u količini 3-12 l/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha

Karenca: 35 dana- voće i vinova loza

Pakovanje: 20/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!