Casper je selektivni, translokacioni herbicid. U sebi ima dve aktivne materije koje se međusobno odlično dopunjuju. Apsorbuje se preko lista i korena. 

Aktivna materija: Dikamba 500 g/kg + Prosulfuron 50 g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Primena:

Kukuruz

Količina i vreme primene: 0,25-0,3 kg/ha, kada je kukuruz u fazi 3-5 listova, a korov od faze nicanja do razvijena 2-6 listova

Spektar delovanja: 

  • ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
  • teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
  • štir obični (Amaranthus retroflexus)
  • pepeljuga (Chenopodium album)
  • obična boca (Xanthium strumarium)
  • poljska gorušica (Sinapis arvensis)

Karenca: OVP- merkantilni kukuruz; 14 dana- silažni kukuruz

Radna karenca: 6 sati

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.) i  u kraškim područjima, na slabo humoznim zemljištima zbog isparljivosti. 

Pakovanje: 1/1

Bezbedonosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2021/03/casper55eg-bezbedonosni-list.pdf