Clinic je sistemični, totalni herbicid za uništavanje svih jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova. Primenjuje se tretiranjem traktorskim prskalicama koje imaju štitnike za sprečavanje kontakta sa zelenom masom gajene biljke.

Aktivna materija: Glifosat 480 g/l

Formulacija: SL- koncentrovani rastvor

Količina i vreme primene:

Strna žita, zasadi voća i vinove loze stariji od 4 godine

Nepoljoprivredna zemljišta

- muhar 2-3 l/ha, poponac i zubača 6-8 l/ha- kada korovi dostignu visinu 15-40 cm; 

            - divlja kupina, sirak iz rizoma 8-12 l/ha- pred izbacivanje metlice

- za tretiranje strništa 3-10 l/ha

- na neobrađenim i nepoljoprivrednim površinama primenjuje se kao totalni herbicid primenom u vreme pune vegetacije korova (u fazi intenzivnog rasta do pune faze cvetanja) u količini 3-12 l/ha

Spektar delovanja: 

  • muhar (Setaria spp.)
  • poponac (Convolvulus arvensis)
  • zubača (Cynodon dactylon)
  • divlja kupina (Rubus fruticosus)
  • sirak iz rizoma (Sorghum halepense)

Karenca: 35 dana- jabuka, kruška, šljiva, višnja, vinova loza

Nakon primene preparata ostaviti da deluje 10-14 dana.

Može se mešati sa sredstvima na bazi dikambe. Ne sme se mešati sa sredstvima iz grupe: uree, triazini, bipiridili, fenoksi- karbonske kiseline. 

Pakovanje: 20/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!