Aktivna materija: 480 g/l glifosat IPA-so (360 g/l glifosat)

Sistemični, neselektivni (totalni) herbicid za uništavanje svih jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova. Sadrži okvašivač.

Doza primene: 4-10 l/ha

Primenjuje se na strništima posle žetve strnina i u voćnjacima i vinogradima starijim od četiri godine, tretirajući sa traktorskim prskalicama koje imaju štitnike za sprečavanje kontakta sa zelenom masom gajene biljke.

Clinic 480 SL