Eclipse je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova. Poseduje slabiju vertikalu pokretljivost u zemljištu što mu obezbeđuje dugotrajno delovanje.

Aktivna materija: Metribuzin 700 g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Količina i vreme primene:

 Soja 

0,5 kg/ha (3-5% humusa), 1,0 kg/ha (>5% humusa), posle setve, pre nicanja useva

 Lucerka 

 0,5 kg/ha (1-3% humusa), 1,0 kg/ha (>3% humusa), u vreme zimskog mirovanja

 Krompir 

0,75 kg/ha (na zemljištima sa 1,5-3% humusa), 1,5 kg/ha (na zemljištima sa >3% humusa), posle sadnje, a pre nicanja useva; 0,5 kg/ha (na zemljištima sa >1,5-3% humusa), 0,75% kg/ha (na zemljištima sa >3% humusa), kada je krompir u fazi 5-8 razvijenih listova

 Paradajz 

0,5 kg/ha (na zemljištima sa 3-5% humusa), 0,75 kg/ha (na zemljištima sa >5% humusa), 8-10 dana posle rasađivanja

Spektar delovanja: 

  • štir obični (Amaranthus retroflexus)
  • teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
  • tatula (Datura stramonium)
  • poljska gorušica (Sinapis arvensis)
  • obična boca (Xanthium strumarium)
  • mišjakinja (Stellaria media)

Karenca: OVP- soja, lucerka; 42 dana- paradajz; 45 dana- krompir

Pakovanje: 1/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!