Dual Gold 960 EC

Dual gold je selektivni, translokacioni herbici. Apsorbuje se preko lista i korena. 

Aktivna materija: S- metolahlor 960 g/l

Formulacija: EC- koncentrat za emulziju

Primena:

Kukuruz, soja, šećerna repa

Količina primene: 1,4 l/ha (3-5% humusa); 1,5 l/ha (>5% humusa)

Suncokret

Količina primene: 1,0-1,2 l/ha

Sirak za zrno i sirak metlaš

Količina i vreme primene: 1,5 l/ha

Vreme primene: posle setve, a pre nicanja useva i korova ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja

Spektar delovanja: 

 • korovsko proso (Echinochloa crus-galli)
 • divlji sirak (Sorghum halepense)
 • sivi muhar (Setaria glauca)
 • crvena svračica (Digitaria sanguinalis)
 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • pepeljuga (Chenopodium album) 

Karenca: OVP- merkantilni kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret, sirak; 70 dana- silažni kukuruz

Pakovanje: 1/1

 

Eclipse

Eclipse je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova. Poseduje slabiju vertikalu pokretljivost u zemljištu što mu obezbeđuje dugotrajno delovanje.

Aktivna materija: Metribuzin 700 g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Primena:

Soja 

Količina i vreme primene:0,5 kg/ha (3-5% humusa), 1,0 kg/ha (>5% humusa), posle setve, pre nicanja useva

Lucerka

Količina i vreme primene: 0,5 kg/ha (1-3% humusa), 1,0 kg/ha (>3% humusa), u vreme zimskog mirovanja

Krompir

Količina i vreme primene: 0,75 kg/ha (na zemljištima sa 1,5-3% humusa), 1,5 kg/ha (na zemljištima sa >3% humusa), posle sadnje, a pre nicanja useva; 0,5 kg/ha (na zemljištima sa >1,5-3% humusa), 0,75% kg/ha (na zemljištima sa >3% humusa), kada je krompir u fazi 5-8 razvijenih listova

Paradajz

Količina i vreme primene:0,5 kg/ha (na zemljištima sa 3-5% humusa), 0,75 kg/ha (na zemljištima sa >5% humusa), 8-10 dana posle rasađivanja

Spektar delovanja: 

 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
 • tatula (Datura stramonium)
 • poljska gorušica (Sinapis arvensis)
 • obična boca (Xanthium strumarium)
 • mišjakinja (Stellaria media)

Karenca: OVP- soja, lucerka; 42 dana- paradajz; 45 dana- krompir

Pakovanje: 1/1

 

Paket: 2L DUAL GOLD + 1 KG ECLIPSE