Oceal je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima pšenice i merkantilnog i silažnog kukuruza. 

Aktivna materija: Dikamba 700 g/kg

Formulacija: SG- vodorastvorljive granule

Količina i vreme primene:

Pšenica, merkantilni i silažni kukuruz

u kukuruzu 300-400 g/ha, kada je kukuruz u fazi 3 do 5 listova (faza 10-15 BBCH skale)

u pšenici 150-175 g/ha, kada je pšenica u fazi od početka do kraja bokorenja (faza 21-29 BBCH skale)

Primenjuje se folijarno uz dodatak 200-400 l vode/ha, kada su korovi u fazi 2-6 listova. 

Spektar delovanja: 

 • ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
 • teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
 • tatula (Datura stramonium)
 • štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
 • obična konica (Galinsoga parviflora)
 • tušt obični (Portulaca oleracea)
 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • veliki dvornik (Polygonum lapathifolium)
 • vijušac (Polygonum convolvulus)
 • ptičiji dvornik (Polygonum aviculare)
 • pepeljuga (Chenopodium album)
 • pomoćnica (Solanum nigrum)
 • obična boca (Xanthium strumarium)
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua)
 • gorčika (Sonchus sp.)
 • njivska palamida (Cirsium arvense)
 • njivski poponac (Convolvulus arvensis)
 • mlečika (Euphorbia spp.)

Karenca: OVP- silažni i merkantilni kukuruz

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i sl), u kraškim područjima; na vrlo slabo humusnim zemljištima (>1% humusa) zbog izrazite isparljivosti na temperaturama iznad 25°C.

Može se kombinovati sa većinom herbicida: 2,4- D, mezotrion

Pakovanje: 0,25/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!