Penncozeb je preventivni, kontaktni fungicid. Pri primeni nema prašenja, brzo se rastvara i sporo taloži. 

Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Količina i vreme primene: 

Jabuka

za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis)

0,2-0,25%

Vinova loza

za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola)

0,2-0,25%, tretiranjem u fazama pre i posle cvetanja, uz utrošak vode 600-1000 l/ha

Karenca: 14 dana- krompir, paradajz, krastavac, paprika; 21 dan- jabučasto i koštičavo voće; OVP- pšenica, luk

Može se mešati sa preparatima na bazi bakar- oksihlorida, metalaksila M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb- hidroksida. Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije, bordovskom čorbom, sumporno krečnom čorbom, sredstvima za ishranu bilja koji sadrže bor, sumporom kod poslednjeg tretiranja na vinovoj lozi. 

Pakovanje: 1/1; 10/1

Bezbednosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2021/03/Penncozeb_WG-bezbedonosni-list.pdf

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!