Riza je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l

Formulacija: EW- emulzija ulje u vodi

Količina i vreme primene:

Pšenica

za suzbijanje prouzrokovača rđe (Puccinia spp.), pepelnice (Erysiphe graminis), pegavosti (Septoria spp.)

 0,5-1,0 l/ha, preventivnim tretiranjem u fenofazi cvetanja (faze 61-65 BBCH skale) uz utrošak vode 200-400 l/ha

Višnja

za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa)

0,75 l/ha, preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, od početka cvetanja do precvetavanja , uz utrošak vode 1000 l/ha

Breskva i kajsija

za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa)

0,05%, 7-14 dana pred berbu

Paradajz

za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani)

0,075%, do prve berbe

Vinova loza

za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator)

0,4 l/ha, preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, od faze kada su razvijena tri lista (faza 13 BBCH skale) uz utrošak vode 600-1000 l/ha

Jagoda

za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista jagode (Mycosphaerella fragariae)

0,75 l/ha

Karenca: 7 dana- kajsija; 20 dana- šljiva, višnja, vinova loza; OVP- pšenica

Pakovanje: 0,5/1; 1/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!