Saracen Max je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova. 

Aktivna materija: Tribenuron-metil 600 g/kg + Florasulam 200 g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Količina i vreme primene:

 Pšenica 

25 g/ha (0,25 g na 100 m²), kada je pšenica u fazi od drugog lista do pojave lista zastavičara (faze 12-39 BBCH skale), a korovi u fazi razvijena 2-4 lista

Spektar delovanja:

 • njivski vijušac (Polygonum convolvulus)
 • hoću-neću (Capsella bursa-pastoris)
 • lepljiva broćika (Galium aparine)
 • pepeljuga (Chenopodium album)
 • mrtva kopriva (Lamium aparine)
 • bulka obična (Papaver rhoeas)
 • poljska gorušica (Sinapis arvensis)
 • mišjakinja (Stellaria media)
 • čestoslavica (Veronica hederifolia)
 • poponac (Convolvulus arvensis)
 • kamilica bezmirisna (Matricaria indora)

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

Ukoliko dođe do presejavanja parcele ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama, 30 dana nakon primene preparata mogu se ponovo sejati strna žita, kukuruz i suncokret tolerantan na tribenuron-metil.

Karenca: OVP- pšenica

Pakovanje: 25 g; 100 g

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!