Tena plus je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova. 

Aktivna materija: Amidosulfuron 100 g/l + Jodosulfuron-metil 25 g/l + Mefenpir- dietil 250 g/l

Formulacija: OD- uljna disperzija

Količina i vreme primene:

 Pšenica i ječam 

0,15 l/ha, od faze 3 lista pa do pojave zastavičara (13-39 BBCH), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta

Spektar delovanja: 

  • bulka (Papaver rhoeas)
  • pepeljuga (Chenopodium album)
  • obična konica (Galinsoga parviflora)
  • mrtva kopriva (Lamium amplexicaule)
  • mišjakinja (Stellaria media)
  • palamida (Cirsium arvense)
  • lepljiva broćika (Galium aparine)
  • ambrozija (Ambrosia artemisifolia)

Karenca: OVP

Pakovanje: 0,15/1; 1/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!