Thiovit Jet je preventivni, nesistemični fungicid. Pored fungicidnog ispoljava i akaricidno delovanje. Jedinstvena formulacija sumpora omogućava visoku efikasnost i selektivnost preparata. Idealan je partner fungicidima sa specifičnim mestom delovanja zbog sprečavanja moguće rezistentnosti. 

Aktivna materija: Sumpor 800 g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Količina i vreme primene:

Jabuka

za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha)

5-7 kg/ha, preventivno pre pojave oboljenja, od faze zelenih listića 5-10 mm iznad ljušture pupoljka do faze prečnik ploda do 40 mm

Vinova loza

za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator)

5-7 kg/ha, preventivno pre pojave oboljenja, od faze 3-4 lista do faze zatvaranja grozda

Leska

za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Phyllactinia guttata)

200-500 g u 100 l vode, preventivno tokom vegetacije u uslovima povoljnim za pojavu pepelnice ili najkasnije po pojavi prvih simptoma

Borovnica

za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Sphaerotheca mors-uvae)

4-5 kg/ha, pre sticanja uslova za pojavu oboljenja ili po pojavi prvih simptoma

Karenca: 5 dana- leska; 7 dana- borovnica; 14 dana- jabuka; 28 dana- vinova loza

Na temperaturama nižim od 16°C efekat sumpora je slabiji zbog manje isparljivosti. Ne primenjivati na temperaturama višim od 28°C jer može doći do fitotoksičnosti. Ne sme se mešati sa preparatima izrazito alkalne i kisele reakcije. 

Pakovanje: 1/1

Bezbednosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2021/03/thiovit-jet-80-wg-bezbedonosni-list.pdf

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!