Aktivna materija: 90 g/l tebukonazol + 250 g/l hlorotalonil

Fungicid sa dvostrukim delovanjem za uništavanje širokog spektra različitih oboljenja u usevu pšenice.

Doza primene: 2-2,5 l/ha

Dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja obezbeđuju kompletnu zaštitu od glavnih prouzrokovača oboljenja pšenice: pepelnice (Erysiphe spp.), lisne rđe (Puccinia spp.), pegavosti (Septoria spp.) i fuzarioze klasa i stabla (Fusarium spp.).

Fuzariozu klasa strni žita suzbijamo pred kraj klasanja i početak cvetanja. Pepelnicu pšenice suzbijamo tretiranjem tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas. Rđu pšenice suzbijamo tretiranjem tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje parazita, odnosno tokom postojanja uslova za širenje parazita, a sivu pegavost lista i klasa pšenice, tretiranjem tokom vegetacije, po pojavi prvih simptoma i postojanja uslova za širenje parazita.

Da bi ostvarili maksimalnu zaštitu i maksimalnu efikasnost sredstva Timpani, veoma je važno da ga uvek primenjujemo preventivno i u skladu sa signalom za tretiranje progozno izveštajne službe.

Timpani