Unikombo paket čine herbicidi Kideka + Ikanos Expert. Paket je napravljen s namerom da se postigne najviši stepen zaštite kukuruza od širokolisnih i uskolisnih korova. I 30 dana posle primene, UniKombo je pokazao veću efikasnost nego referentni preparati na tržištu. Zahvaljujući brzom delovanju bromoksinila na širokilisne korove i dugotrajnom delovanju mezotriona preko zemljišta maksimalno se ispoljava sinergija ova dva molekula u kontroli širokolisnih korova. Na travne korove ova univerzalna formulacija 3 aktivne materije i posebna unikatna formulacija proizvoda rezultira boljom efikasnošću. Pod delovanjem bromoksinila dolazi do bržeg usvajanja nikosulfurona. Zato je UniKombo zaista unikatan.

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l + Bromoksinil 80 g/l- Ikanos Expert                                                               Mezotrion 100 g/l- Kideka

Formulacija: OD- uljna disperzija- Ikanos Expert                                                                                                          SC- koncentrovana suspenzija- Kideka

Primena:

Kukuruz

Količina i vreme primene: 1,0 + 1,0 l/ha, kada je kukuruz u fazi 2-8 lista

Spektar delovanja: 

  • teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
  • palamida (Cirsium arvense)
  • pepeljuga (Chenopodium album)
  • poljska gorušica (Sinapis arvensis)
  • štir obični (Amaranthus retroflexus)
  • bulka (Papaver rhoeas)
  • divlji sirak (Sorghum halepense)

Pakovanje: 1/1 + 1/1; 5/1 + 5/1

Bezbedonosni listovi preparata:
- Kideka: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2019/03/KIDEKA.pdf
- Ikanos Expert: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2019/03/IKANOS.pdf

Rezlutati primene UniKombo paketa:

PREUZMITE KATALOG
UniKombo Brochure 2017