Xinca je kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Sadrži butirat, novu formulu bromoksinila koju je proizveo Nufarm. Tehnologija butirata predstavlja važnu inovaciju, jer ima sve prednosti postojećih herbicida na bazi bromoksinila: efikasnost i polivalentnost u kombinaciji sa dobrom selekcijom. Butirat je slabo rastvorljiv u vodi i samim tim se slabije ispira. Ovo je najselektivniji oblik bromoksinila i njegovih derivata, međutim u ekstremnim uslovima je neophodna izvesna opreznost. 

Aktivna materija: Bromoksinil 401,6 g/l

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

Količina i vreme primene:

Kukuruz za zrno i silažu 

1 l/hanakon nicanja kulture, u fazi 2-6 listova, uz utrošak vode 200 - 400 l/ha, 

 Luk 

dvokratno 0,5 l/ha + 0,5 l/ha, prvo tretiranje u fazi 4 lista luka, drugo posle 7-14 dana

 Soja  

0,35 l/ha, u fazi 1-3 troliske

Spektar delovanja: 

  • poljska čestika (Thlapsi arvense)
  • štir obični (Amaranthus retroflexus)
  • obična konica (Galinsoga parviflora)
  • lepljiva broćika (Galium aparine)
  • mrtva kopriva (Lamium spp.)
  • divlja rotkva (Raphanus raphanistrum)
  • pastirska torbica (Capsella bursa- pastoris)
  • obična pomoćnica (Solanum nigrum)
  • njivski vijušac (Polygonum convolvulus)

Karenca: 45 dana

Radna karenca: 48 sati

MBT: jednom u usevu kukuruza šećerca i soje, dvokratno u luku

Lako se meša sa drugim herbicidima iz grupe sulfonil uree i triketona.

Pakovanje: 1/1

Bezbednosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2019/03/xinca.pdf

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!