Preporuka za zaštitu pšenice

Proleće je idealno vreme za zaštitu pšenice od bolesti, korova i štetočina. Samo pravovremenom i pravilnom zaštitom moguća je uspešna proizvodnja zdravih i visokoprinosnih useva pšenice.

Prvi tretman u usevu pšenice se izvodi rano u proleće, početkom aprila, radi zaštite useva od bolesti, štetočina i korova i regulacije porasta pšenice.

HERBICIDNI TRETMAN

Prilikom gajenja pšenice suzbijanje korova je veoma važno za održavanje dobrog zdravstvenog stanja.

Prvi tretman je uglavnom vezan za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Kada je u pitanju suzbijanje korova, idealno vreme je od faze bokorenja do pojave drugog kolenca. Od preparata koji se nalaze u našoj ponudi, preporučujemo primenu herbicida:

FLAME 500 SG (tribenuron-metil 500 g/kg) u količini 30 g/ha, kada je pšenica razvijena dva lista do faze pojave lista zastavičara .

TENA PLUS (amidosulfuron 100 g/l + jodosulfuron-metil 25 g/l + mefenpir- dietil 250 g/l) u količini 0,15 l/ha, primenom od faze trećeg lista pa do pojave zastavičara, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

SARACEN MAX (tribenuron-metil 600 g/kg + florasulam 200 g/kg) u količini 25 g/ha, kada je pšenica u fazi od drugog lista do pojave lista zastavičara, a korovi u fazi razvijena 2-4 lista.

Ukoliko su u usevu dominantne lepljiva broćika (Galium aparine) i mišjakinja (Stellaria media), preporučujemo primenu herbicida CLYDE FX (fluroksipir 100 g/l + florasulam 1 g/l) u količini 1,5 l/ha.

Za suzbijanje travnih korova u pšenici, posebno divljeg ovsa (Avena fatua) preporučujemo herbicid AXIAL 050 EC (pinoksaden 50 g/l) u količini 0,6-1,2 l/ha, u fazi od drugog lista pa do pojave zastavičara, odnosno kada je divlji ovas u fazi od trećeg lista do prvog kolenca.

FUNGICIDNI TRETMAN

Polovinom marta temperatura vazduha počinje da raste, te se stvaraju povoljni uslovi za razvoj bolesti u usevima. Na pšenici dolazi do pojave prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia tritici) i sive pegavosti lista (Septoria tritici). Ove mikoze se mogu pojaviti istovremeno, pri čemu značajno smanjuju prinos i kvalitet. Iz tog razloga neophodna je primena fungicida, a pravo vreme za PRVI FUNGICIDNI TRETMAN je početkom aprila, u fazi pojave drugog kolenca pšenice.

Prvim fungicidnim tretmanom umanjujemo pritisak bolesti u fazi intenzivnog rasta žita. Jedan od fungicida za prvi tretman je RIZA 250 EW (tebukonazol 250 g/l). Primenjuje se u količini 0,5-1,0 l/ha, a deluje preventivno, kurativno i eradikativno.

Kasnijim tretmanom pšenice štitimo list zastavičar i klas. U fazi cvetanja pšenice vreme je za DRUGI FUNGICIDNI TRETMAN, u cilju sprečavanja pojave fuzarioze klasa koju prouzrokuju gljive iz roda Fusarium. Ovaj tretman neophodno je obaviti preventivno, a naša preporuka je dvokomponentni fungicid TIMPACK DUO (0,75 l Bounty - tebukonazol 430 g/l + 1 l Faxer - prohloraz 450 g/l) u količini 1 pak./2,3 ha.

INSEKTICIDNI TRETMAN

Od štetočina, na pšenici je najčešće prisutna žitna pijavica (Lema melanopus). Po pojavi insekata, preporučujemo zaštitu pšenice insekticidom LAIDIR 10 CS (lambda cihalotrin 100 g/l) u količini primene 0,05-0,075 l/ha.

REGULATORI RASTA

Za postizanje vrhunskih prinosa preporučujemo i primenu regulatora rasta. MOXA EC (trineksapak- etil 250 g/l) primenom od prvog kolenca do zastavičara, u količini 0,3-0,4 l/ha, inhibira delovanje hormona rasta čime sprečava suvišno izduživanje stabla pšenice. Primenom u ranim fazama rasta doprinosi i jačem ukorenjavanju biljke, boljem usvajanju vode i hranljivih materija, a samim tim i postizanju boljeg i stabilnijeg prinosa.

Za više informacija kontaktirajte naše predstavnike prodaje: Kontakti
Zapratite nas na društvenim mrežama:
Instagram: nsagroing
Facebook: NSAgro-ing