CORRECT

B 170 + Mo

Bor (B) je neophodan biljkama tokom celog vegetativnog perioda. Nema mogućnost transporta kroz biljku, te stanje biljke zavisi od toga da li ima stalne izvore ovog nutritijenta. Molibden (Mo) pozitivno utiče na rast žitarica i okopavina. Leguminozama je za normalan rast i razvoj potrebno neuporedivo više molibdena nego žitaricama i okopavinama. U korenu leguminoza, bakterije azotofiksatori koriste upravo ovaj element pri procesu fiksacije atmosferskog azota. Đubrenjem borom i molibdenom poboljšava se otpornost biljaka. Ova dva elementa potrebna su biljci tokom čitave sezone i ne mogu se nadomestiti ni jednim drugim hemijskim elementom. Suša, izuzetno vlažni uslovi spoljašnje sredine, niske temperature i velike količine padavina u kratkom vremenskom periodu su faktori koji dovode do deficita bora. Nedostatak bora manifestuje se kroz disbalans količina bora i kalcijuma u organizmu, ali i kroz smanjenje organske materije u zemljištu. Kalcijum takođe sprečava apsorpciju bora na alkalnim zemljištima.

Bor i molibden stimulišu:

 • Formiranje cvetova i cvetanje
 • Formiranje pupoljaka
 • Rast ploda i semena
 • Sintezu hlorofila
 • Fotosintezu

Prednosti:

 • Stimulacija formiranja generativnih organa kod biljaka
 • Ubrzava transport šećera
 • Poboljšava razvijenost korenovog sistema
 • Povećava otpornost na gljivična oboljenja
 • Povećava otpornost na sušu
 • Povećava sadržaj skroba
 • Ubrzava redukciju nitrata i sintezu proteina
 • Povećava sadržaj proteina
 • Ubrzava proces fiksacije azota u korenu leguminoza
 • Pomaže apsorpciju kalijuma i održava ravnotežu u biljci
 • Poboljšava efikasnost apsorpcije kalcijuma

Doze primene pogledajte klikom ovde

Možda će vas zanimati i: