Kompanija

NSAGRO-ING D.O.O.

Preduzeće NSAGRO-ING D.O.O. Novi Sad, osnovano je i počelo sa radom 2006.god. kao trgovinsko preduzeće sa ciljem distribucije poljoprivrednog repromaterijala (semena, đubriva, sredstava za zaštitu bilja) kupcima u Vojvodini i preko svojih partnera i u druge delove Srbije.

Danas, nakon više od 10 godina poslovanja, kompanija zajedno sa svojim partnerima i kupcima spada u pet vodećih distributera poljoprivrednog repromaterijala u Srbiji.

NSAGRO-ING D.O.O. Novi Sad se bavi uvozom i distribucijom sredstava za zaštitu bilja, đubriva i semenske robe.

Kompanija je u toku svog poslovanja proširila delatnost i na otkup poljoprivrednih proizvoda (žitarice i uljane kulture), pri čemu direktno sarađuje sa velikim brojem kooperanata za koje pored obezbeđenja njihovih potreba za uspešnu proizvodnju i finansiranja proizvodnje na usluzi imamo i stručni tim ljudi koji je u svakom momentu spreman da pruži pomoć i savet kako bi se obezbedila najkvalitetnija proizvodnja.

NSAGRO-ING D.O.O.

DOMAĆINSKA KUĆA KOJA OPRAVDAVA VAŠE POVERENJE VIŠE OD 10 GODINA!

NAŠ POTENCIJAL

Ono što čini vrednost kompanije je snažna finansijska stabilnost i stalna potreba da se zadovolje želje i potrebe krajnjih potrošača time što se konstantno proširuje asortiman i ponuda sa novim inovativnim proizvodima, kao i pružanje stručne pomoći kako bi naši partneri imali što uspešniju proizvodnju. Uspeh naših partnera je i naš uspeh.

NAŠA MISIJA

Misija kompanije je da pored podizanja profitabilnosti i rasta same kompanije, u kompaniji obezbedi tim zadovoljnih i istovremeno svojim akcijama osigura našim klijentima i partnerima bolje rezultate, kao i da našim akcijama doprinesemo poboljšanju kvaliteta života u celokupnom društvu.

NAŠA VIZIJA

Naša vizija je da stalno pratimo nove tehnologije, da kao društveno odgovorna kompanija postavljamo više standarde u svim domenima poslovanja i oblikujemo svoje društveno okruženje i društvo u celini.