Moltovin je fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Sistemično delovanje cimoksanila se obezbeđuje inhibicijom sporulacije patogenih gljiva. 

Aktivna materija: 345 g/kg Cu- sulfat trobazni (190 g/l bakar) + 35 g/l cimoksanil

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

Količina i vreme primene:

Krompir, paradajz i druge povrtarske kulture

za suzbijanje gljiva i bakterija koje prouzrokuju oboljenja tipa plamenjača i pegavosti

3 l/ha, tretiranjem tokom vegetacije, preventivno, za sprečavanje širenja oboljenja, uz utrošak vode 200-400 l/ha

Vinova loza

 za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola)

3 l/ha , tretiranje po pojavi prvih pega primarnog zaražavanja, pre sticanja uslova za sekundarni ciklus zaražavanja i širenja oboljenja, uz utrošak vode 600-1000 l/ha

Karenca: 14 dana- krompir; 28 dana- vinova loza

Radna karenca: do sušenja depozita na biljkama

Preparat se ne sme mešati sa uljima i preparatima kisele i alkalne reakcije. 

Pakovanje: 1/1; 5/1

Bezbednosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2019/03/MOLTOVIN.pdf

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!

Moltovin