ES VITO

SREDNJE KASNI HIBRID 

PREDNOSTI:

  • Odlična adaptibilnost i visok potencijal za prinos
  • Brz početni rast u proleće
  • Otporan na pucanje mahuna

GENETSKE KARAKTERISTIKE:

Visina biljke: srednja

Gen otpornosti na Phoma: RLM7

AGRONOMSKE KARAKTERISTIKE:

  • Brz početni rast
  • Odlično prezimnjavanje
  • Velika otpornost na poleganje
  • Otpornost na pucanje mahuna
  • Adaptibilnost na različite tipove zemljišta

RANOSTASNOST:

Nastavak vegetacije u proleće – srednje rano

Cvetanje – srednje rano

Zrelost – srednje rana

Možda će vas zanimati i: 

ES VITO
Kvalitet zrna