Vertimec 018 EC je insekticid i akaricid sa nesistemičnim delovanjem.

Aktivna materija: Abamektin 18 g/l

Formulacija: EC- koncentrat za emulziju

Količina i vreme primene:

Kruška

za suzbijanje obične kruškine buve (Psylla pyri)

0,05-0,075% ili 0,05-0,075% + 0,25% mineralnog ulja, u vreme masovnog piljenja larvi, posle opadanja kruničnih listića

Malina i kupina

za suzbijanje malinine grinje galica (Phyllocoptes gracilis), eriofidne grinje maline i kupine (Acalitus essigii), običnog paučinara (Tetranychus urticae), atlantskog preglja (Tetranychus atlanticus)

0,5-0,75 l/ha, u vreme pojave pokretnih formi

Soja i pasulj

za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae), atlantskog preglja (Tetranychus atlanticus)

0,3-0,5 l/ha, u vreme pojave pokretnih formi; Drugo tretiranje se, po potrebi, može izvršiti 8-10 dana posle prvog tretiranja.

Karenca: 7 dana- malina, kupina, pasulj, soja; 14 dana- kruška 

Radna karenca: 1 dan

Preparat ne primenjivati kada spoljna temperatura prelazi 28°C ili se očekuje u naredna 3 dana po tretmanu. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela. 

Pakovanje: 0,1/1; 1/1

Bezbednosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2021/03/vertimec018ec-bezbedonosni-list.pdf

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!