Suhoy je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu soje.

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Količina i vreme primene:

 Soja  

kada su korovi u fazi 2-6 listova, a soja u fazi prve troliske, fazi 1-3 lista (faze 11-13 BBCH skale) 

8 g/ha (0,08 g na 100 m²) + 0,1% okvašivača na bazi izodecil alkoholetoksilata 900 g/l, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²)

Spektar delovanja: 

Dobro suzbija: 

 • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • pepeljuga srcolicna (Chenopodium hybridum)
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
 • dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)

Zadovoljavajuce suzbija: 

 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
 • tatula obična (Datura stramonium)
 • obična boca (Xanthium strumarium)

Slabije suzbija: 

 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia)
 • poponac njivski (Convolvulus arvensis)
 • pomoćnica obicna (Solanum nigrum)
 • palamida (Cirsium arvense)

Karenca: OVP

Napomene: Ne sme se primenjivati ukoliko soja nije formirala prvu trolisku; ukoliko je usev pod stresom; ukoliko je temperatura viša od 25°C ili u dužem periodu niža od 10°C; ukoliko su prethodno primenjeni sistemični zemljišni organofosforni insekticidi.

Pakovanje: 8 g

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!