Veleprodaja - “NSAGRO-ING” D.O.O.


Željko Čavar
direktor


+381 64 641 52 07
zeljko@nsagro.com

Dejan Đaković
direktor prodaje


+381 64 641 52 06
dejan@nsagro.com

Tamara Bojanić
komercijalno stručni saradnik


+381 64 641 52 16
tamara@nsagro.com

Adrian Baloš
komercijalista za Banat


+381 64 641 52 10
adrian@nsagro.com

Aleksandar Tadić
komercijalista za Srem


+381 64 646 08 15
aleksandar@nsagro.com

Nenad Drljača
komercijalista za Bačku


+381 64 641 52 02
nenad@nsagro.com

Miloš Trninić
saradnik za logistiku i distribuciju


+381 64 649 74 78
milos@nsagro.com

Jovana Grčić
Stručni saradnik za zaštitu bilja


+381 64 646 08 20
jovana@nsagro.com

Jelena Balint
stručni saradnik za zaštitu bilja


+381 64 646 08 16
jelena@nsagro.com

Milica Baloš
stručni saradnik za zaštitu bilja


+381 64 641 52 20
milica@nsagro.com

Gordana Vučenović
finansijski menadzer


+381 64 641 52 09
goca@nsagro.com

Dušanka Kašiković
administrator


dusanka@nsagro.com

Sandra Vukmirović
administrator


office@nsagro.com

Radmila Buha
administrator


rada@nsagro.com