IN5

NPK 3-30-0+Zn

Tečno đubrivo koje sadrži fosfor (P) i mikronutrijent cink (Zn). Forfor (P), je veoma važan za biljnu vegetaciju jer reguliše rast i vitalne procese u biljci. Jača prirodni imunitet biljaka, utiče na formiranje i akomulaciiju šećera. U ranim fazama rasta ovaj element ne sme biti deficitaran. Mikroelementi su jedan od bitnih faktora koji određuju prinos useva. Biljkama su potrebni u veoma malim količinama, ali je njihova važnost jako velika. Svaki od mikroelemenata je odgovoran za neki određeni fiziološki process u biljci i ne može ga zameniti prisustvo bilo kog drugog elementa. Ne samo da aktiviraju fiziološke procese u biljkama, već pomažu i asimilaciju drugih elemenata. Međutim, važno je znati da nije samo nedostatak elemenata štetan za biljke, nego i višak. U oba slučaja normanal rast je poremećen. Takođe, samo oni mikroelementi kojij su prisutni u pristupačnom obliku za biljku mogu biti usvojeni. U koliko se element pronađe u obliku koji nije pristupačan, biljka ga ne može usvojiti. Đubriva sa cinkom stimulišu fiziološke procese i apsorpciju fosfora u ranim razama razvoja. Cink je neophodan u sintezi hlorofila, ugljenih hidrata, auksina i skroba i odgovoran je za formiranje pigmenta i kutikule koja štiti listove.

Prednosti:

  • Poboljšava klijavost
  • Poboljšava apsorpciju fosfora (P)
  • Stimuliše razvoj korenovog sistema
  • Stimuliše formiranje generativnih organa
  • Stimuliše intenzitet cvetanja
  • Stimuliše bokorenje i rast žitarica
  • Poboljšava fotosintezu
  • Ubrzava unos hranljivih materija u biljku, njihov transport kroz biljku i iskorišćavanje u metaboličkim procesima
  • Povećava efikasnost đubriva sa makroelementima
  • Stimuliše apsorpciju nutrijenata

Doze primene pogledajte klikom ovde

Možda će vas zanimati i: