Novi lider u 0 grupi zrenja po prinosu u Evropi!

ZAŠTO ES TRIBOR?
 • Veoma tolerantan na poleganje
 • Visoka tolerancija na pucanje mahuna
 • Ujednačene biljke
 • Dobra tolerancija na belu trulež, plamenjaču i bakterioze
KVALITET:
 • Sadržaj proteina: 41,1% od suve materije
 • Sadržaj ulja: 20,1% od suve materije
 • MHZ (masa hiljadu zrna): 203g
AGRONOMSKE KARAKTERISTIKE:
 • Grupa zrenja: 0
 • Rani porast: dobar
 • Visina prve mahune: 12,9cm
 • Otpornost na poleganje: veoma visoka
 • Tolerancija na pucanje mahuna: visoka
 • Preporučeni sklop: bez navodnjavanja: 500 000 niklih biljaka/ha; uz navodnjavanje/kišovito vreme: 400 000 niklih biljaka/ha
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE:
 • Tip vegetacije: polu determinisan
 • Prosečna visina biljke: 85cm
 • Boja mahune: svetlo do srednje braon
 • Boja cveta: ljubičasta
 • Boja hiluma: tamno braon
 • Oblik lista: šiljasto jajolok
TOLERANCIJA NA HERBICIDE:
 • Pendimethaline: dobra
 • Metobromuron: dobra
 • Metribuzine: dobra
SAVETI ZA PROIZVODNJU:
 • Razmak između redova: 25-60cm
 • Dubina setve: 2-4cm
 • Sejati na toplim zemljištima (>10°C), sa toplim vremenom u danima posle setve

ES TRIBOR

Možda će vas zanimati i: 

DILETTA

 

 

 

 

 

 

ES MEDIATOR

 

 

 

 

 

 

ES CONNECTOR