ES Aromatic

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Cvetanje: srednje kasno
 • Zrelost: srednje kasna
 • Otpornost na Volovod: osnovna tolerancija

MORFOLOGIJA

 • Visina biljke: srednja
 • Položaj glave: polu dignuta-okrenuta

PREPORUKE PROIZVODNJE

 • Segment: Linoleinski
 • Preporučeni sklop:
  - na dobrim zemljištima 60-65,000 biljaka/ha
  - u suši/na lakim zemljištima 55-60,000 biljaka/ha

ZAŠTO AROMATIC?

 • Visoko oleinski hibrid
 • Adaptibilan na sve uslove proizvodnje
 • Dobra otpornost na Volovod

POGLEDAJTE JOŠ I: