Difcor je fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenom i nakon ostvarene infekcije ima sposobnost da zaustavi razvoj patogena i spreči pojavu simptoma. Odlikuje ga brzo i odlično vezivanje za površinu biljke zbog čega je otporan na ispiranje. 

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Formulacija: EC- koncentrat za emulziju

Količina i vreme primene:

 Jabuka i kurška 

za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis)

 0,02-0,03%, razmak između prskanja 7-14 dana; u istom zasadu se koristi najviše tri puta godišnje

 Krompir

 za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani)

0,5 l/ha

Ispoljava značajno delovanje i na pepelnice. 

Karenca: 14 dana- krompir; 28 dana- jabuka i kruška 

Pakovanje: 1/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!