Difcor je fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenom i nakon ostvarene infekcije ima sposobnost da zaustavi razvoj patogena i spreči pojavu simptoma. Odlikuje ga brzo i odlično vezivanje za površinu biljke zbog čega je otporan na ispiranje. 

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Formulacija: EC- koncentrat za emulziju

Primena:

Jabuka i kruška- za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis)

Količina i vreme primene: 0,02-0,03%, razmak između prskanja 7-14 dana; u istom zasadu se koristi najviše tri puta godišnje

Krompir- za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani)

Količina i vreme primene: 0,5 l/ha

Ispoljava značajno delovanje i na pepelnice. 

Karenca: 14 dana- krompir; 28 dana- jabuka i kruška 

Pakovanje: 1/1