Monza je selektivni i sistemični (translokacioni) herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza, nakon nicanja useva i korova. 

Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

Količina i vreme primene:

 Kukuruz 

0,15-0,25 l/ha (1,5-2,5 ml na 100m²), folijarno nakon nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH skale), a korovi u fazi 2-8 listova

Spektar delovanja: 

 • pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
 • njivska palamida (Cyrsium arvense)
 • tatula (Datura stramonium)
 • salata divlja (Lactuca seriola)
 • poljska gorušica (Sinapis arvensis)
 • obična boca (Xanthium strumarium)
 • teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
 • čistac obični (Stachys annua)
 • njivski vijušac (Polygonum convolvulus)

Karenca: OVP

Pakovanje: 0,25/1; 1/1

Uputstvo za primenu: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2022/04/Monza-Uputstvo-za-primenu.pdf

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!