Baptiste je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu krompira i soje. 

Aktivna materija: Metribuzin 175 g/kg + Flufenacet 240 g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Količina i vreme primene:

 Krompir 

2 kg/ha, posle setve, a pre nicanja useva

 Soja 

1,5 kg/ha, posle setve, a pre nicanja useva

Spektar delovanja: 

U dozi primene 1,5 kg/ha dobro suzbija korovske biljke kao što su:

 • obična svračica (Digitaria sanguinalis)
 • pastirska torbica (Capsella bursa-pastoris)
 • poljska gorušica (Sinapis arvensis)
 • divlja rotkva (Raphanus raphanistrum)
 • mišjakinja (Stellaria media)
 • poljska ljubičica (Viola arvensis)

U dozi primene 2 kg/ha dobro suzbija korovske biljke kao što su:

 • korovsko proso (Echinocloa crus-galli)
 • mišji repak (Alopecurus myosuroides)
 • lepljiva broćika (Galium aparine)
 • obična loboda (Atriplex patula)
 • mrtva kopriva (Lamium purpureum)
 • obična konica (Galinsoga parviflora)
 • pepeljuga (Chenopodium spp.)
 • ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
 • teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
 • tatula (Datura stramonium)
 • obična boca (Xanthium strumarium)

Karenca: OVP

Pakovanje: 1/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!