Loret je selektivni, translokacioni, folijarni hormonski herbicid auksinskog tipa. Ispoljava delovanje regulatora rasta, kao indol sirćetna kiselina.

Aktivna materija: klopiralid (300g/l)

Formulacija: SL-koncentrovani rastvor

Količina i vreme primene: 

Šećerna repa

0,2-0,4 l/ha, kada je usev u fazi 2-4 lista (faze 12-14 BBCH sklae), a korovi 2-4 lista

Uljana repica

0,2-0,3 l/ha, kada je usev u fazi od 2. lista pa do visine od 10-15cm, kada je palamida od faze rozete pa do visine 10-15cm; ostali korovi 2-6 listova

Spektar delovanja:

 • Pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
 • Prstenak poljski (Anthemis arvensis)
 • Prstenak trtičasti (Anthemis cotula)
 • Smrduša obična (Bifora radians)
 • Njivski viušac (Bilderdykia convolvulus)
 • Tarčužak obični (Capsella bursa–pastoris)
 • Različak njivski (Centaurea cyanus)
 • Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Mrkva obična (Daucus carota)
 • Hudoletnica kanadska (Erigeron canadensis)
 • Divlji suncokret (Helianthus annuus)
 • Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum)
 • Krstica obična (Senecio vulgaris)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Gorčika obična (Sonchus oleraceus)
 • Boca obična (Xanthium strumarium)
 • Njivskaa palamida (Cirsium arvense)
 • Gorčika rapava (Sonchus asper)
 • Podbel obični (Tusilago farfara)
 • Ptičija grahorica (Vicia cracca)

Karenca: OVP

Na tretiranim površinama na jesen iste godine i u proleće naredne godine, ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva 

Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za skupljanje vode za piće 

Pakovanje: 1/1

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!