Pressto je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje i šećerne repe. Preparat se apsorbuje korenom i izdancima. 

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Formulacija: EC- koncentrat za emulziju

Količina i vreme primene:

Kukuruz, soja, šećerna repa

1,5 l/ha, posle setve, a pre nicanja useva

Spektar delovanja: 

 • muhar veliki (Echinochloa crus-galli)
 • sirak divlji iz rizoma (Sorghum halapense)
 • muhari (Setaria spp.)
 • klasača (Bromus mollis)
 • štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • konica obična (Galinsoga parviflora)
 • tušt običan (Portulaca oleracea)
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • njivski vijušac (Polygonum convolvulus)
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
 • tatula (Datura stramonium)
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
 • poljska gorušica (Sinapis arvensis)

Karenca: OVP za kukuruz, soju i šećernu repu

U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini najmanje 6 meseci od tretiranja ne smeju se sejati jara žita i drugi uskolisni usevi. Na tretiranim površinama mogu se odmah sejati kukuruz, soja, grašak, pasulj, krompir, šećerna repa i paprika iz rasada.

Pakovanje: 1/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!