Sorgum je selektivni, translokacioni, folijarni  herbicid. Ima izvesno dejstvo i preko zemljišta. 

Aktivna materija: Rimsulfuron 255 g/kg

Formulacija:WG- vododisperzibilne granule

Količina i vreme primene:

Silažni i merkantilni kukuruz

jednokratno- 40-60 g/ha + 0,1% okvašivač, kada je usev u fazi 1-7 listova

dvokratno- 30 g/ha + 30 g/ha + 0,1% okvašivač, prvi tretman kada je usev u fazi 1-3 lista, a korovi 2-4 lista, drugi tretman nakon nicanja novih korova do razvijenih 7 listova useva

Krompir

50 g/ha + okvašivač, ili dvokratno, kada je krompir visine 5-20 cm

Spektar delovanja: 

  • korovsko proso (Echinocloa crus- galli)
  • muhar (Setaria spp.)
  • divlji sirak (Sorghum halepense)
  • štir obični (Amaranthus retroflexus)
  • poljska gorušica (Sinapis arvensis)

Karenca: 42 dana- krompir; 63 dana- silažni kukuruz; OVP- merkantilni kukuruz

Ne primenjuje se u semenskom kukuruzu, kukuruzu šećercu i kokičaru. Ne sme se primenjivati ako su prethodno korišćeni sistemični zemljišni organofosforni insekticidi, ako je usev pod stresom i ako je temperatura vazduha >25ºC. Folijarni insekticidi se ne smeju koristiti 7 dana pre i 4 dana posle primene rimisulfurona. 

Pakovanje: 30 g; 100 g 

Bezbednosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2021/05/Sorgum-bezbedonosni-list.pdf

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!