Najbolji odnos prinosa, proteina i ranostasnosti!

ZAŠTO ES SENATOR?
 • Pogodan za ljudsku ishranu
 • Hilum žute boje
 • Odličan sadržaj proteina i krupno zrno
KVALITET:
 • Sadržaj proteina: 40,2% od suve materije
 • Sadržaj ulja: 22% od suve materije
 • MHZ (masa hiljadu zrna): 186g
AGRONOMSKE KARAKTERISTIKE:
 • Grupa zrenja: 000
 • Rani porast: veoma visok
 • Visina prve mahune: 11,6cm
 • Otpornost na poleganje: visoka
 • Tolerancija na pucanje mahuna: visoka
 • Preporučeni sklop: bez navodnjavanja: 600 000 niklih biljaka/ha; uz navodnjavanje/kišovito vreme: 550 000 niklih biljaka/ha
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE:
 • Tip vegetacije: nedeterminisan
 • Prosečna visina biljke: 86cm
 • Boja mahune: srednje braon
 • Boja cveta: ljubičasta
 • Boja hiluma: žuta
 • Oblik lista: šiljasto jajolok
TOLERANCIJA NA HERBICIDE:
 • Pendimethaline: slaba
 • Metobromuron: dobra
 • Metribuzine: jako slaba

! Ne tretirati ES Senator sa Metribuzinom

TOLERANCIJA NA BOLESTI:
 • Bela trulež: dobra
 • Bakterioze: srednja
 • Palež stable i mahuna soje: dobra
SAVETI ZA PROIZVODNJU:
 • Razmak između redova: 18-30cm
 • Dubina setve: 2-4cm
 • Sejati na toplim zemljištima (>10°C), sa toplim vremenom u danima posle setve

ES SENATOR

Možda će vas zanimati i: 

DILETTA

 

 

 

 

 

 

ES TRIBOR

 

 

 

 

 

 

ES CONNECTOR