ES Genesis

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Cvetanje: rano
 • Zrelost: rana
 • Otpornost na Volovod: premijum tolerancija

MORFOLOGIJA

 • Visina biljke: niska
 • Položaj glave: polu okrenuta

PREPORUKE PROIZVODNJE

 • Segment: Linoleinski
 • Preporučeni sklop:
  - na dobrim zemljištima 60-65,000 biljaka/ha
  - u suši/na lakim zemljištima 55-60,000 biljaka/ha

ZAŠTO GENESIS?

 • Dobra tolerancija na rđu
 • Dobra tolerancija na sušu
 • Univerzalni hibrid za sve terene

POGLEDAJTE JOŠ I: