Diletta

AGRONOMSKE KARAKTERISTIKE:

 • Grupa zrenja: 0-I
 • Visina prve mahune: 15cm
 • Otpornost na poleganje: visoka
 • Preporučeni setveni sklop: 450 izniklih biljaka/ha

MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE:

 • Tip vegetacije: nedeterminisan
 • Dužina vegetacije: 120-135 dana
 • Početak cvetanja: 40-50 dana
 • Prosečna visina biljke: 70-90cm
 • Boja mahune: žuto-smeđa
 • Boja cveta: ljubičasta
 • Boja hiluma: siva
 • Oblik lista: zaobljeno jajolik

ZAŠTO DILETTA?

 • Odlična sposobnost grananja
 • Velika tolerancija na stresne uslove
 • Stabilnost prinosa
 • Adaptibilna na različite tipove zemljišta

Možda će vas zanimati i: 

ES MEDIATOR

 

 

 

 

 

 

ES TRIBOR

 

 

 

 

 

 

ES CONNECTTOR