Kooperacija - “NSAGRO-ING” D.O.O.


Dragica Šovljanski
stručni saradnik za proizvodnju i promet


+381 64 641 52 05
dragica@nsagro.com

Miroslav Vukašinović


+381 64 641 52 15

Mirjana Jevrić
stručni saradnik za zaštitu bilja


+381 64 646 08 17
novagro1@nsagro.com

Vladimir Samardžić


+381 64 641 52 13

Igor Varga


+381 64 649 74 76
igor@nsagro.com