Polyversum je biološki fungicid i stimulator rasta biljaka, namenjen za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea) u zasadu vinove loze i maline. 

Mehanizam delovanja ispoljava na tri načina:

- Mikoparazitski- direktno napada fitopatogene mikroorganizme i koristi hidrolitičke enzime za uništavanje micelije štetnih gljiva i koristi njihove hranljive materije za svoj razvoj.

- Indukcijski- inhibira rast i razvoj patogenog mikroorganizma, jer indukuje mehanizme stvaranja morfoloških i biohemijskih barijera u biljnim tkivima.

- Stimulacijom rasta- podstiče proizvodnju materija za stimulaciju rasta u biljkama i posredno povećava usvajanje fosfora i mikronutrijenata u biljku. 

Aktivna materija: Pythium oligandrum 

Formulacija: WP- kvašljivi prašak

Primena:

Vinova loza- za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea)

Količina i vreme primene: 0,25 kg/ha, tokom plodonošenja, po precvetavanju (BBCH 71/73-75) i tokom zrenja plodova (BBCH 81-85)

Malina- za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea)

Količina i vreme primene: 0,1 kg/ha, od faze cvetanja, precvetavanja, formiranja plodova do zrenja plodova (BBCH 61-89)

Pre primene potrebno je da preparat bude 30 minuta u vodi kako bi se pokrenuo metabolički reproduktivni proces mikroorganizma Pythium oligandrum.

Najbolje vreme za primenu je tokom dana rano ujutro ili kasno poslepodne ili uveče.

Može se mešati sa đubrivima, herbicidima i insekticidima. Ne meša se sa fungicidima, okvašivačima i proizvodima koji sadrže Trihodermu ili druge mikroorganizme. Nakon tri nedelje od aplikacije mogu se koristiti preparati sa drugim mikroorganizmima.

Karenca: nema karence