Crveno ulje je kontaktni insekto - akaricid sa sporadičnim fungicidnim delovanjem.

Aktivna materija: Mineralno ulje 550 g/l + Bakar iz bakar (I) oksida 100 g/l

Formulacija: EW- emulzija ulje u vodi

Količina i vreme primene:

Voćarske kulture

za suzbijanje jaja lisnih vašiju, jaja kruškine buve (Psylla pyri), šljivine štitaste vaši (Lecanium corni), jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi), prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis), prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavih voćaka (Stigmina carpophila)

1-1,5 % (100-150 ml na 10 l vode), u mirovanju vegetacije ili u fenofazi zeleni vrh pupa i diferenciranih listića

 Vinova loza

za suzbijanje jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi) i prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola)

1-3 % (100-300 ml u 10 l vode), u fazi mirovanja vegetacije ili u fenofazi pojave listića

Karenca: OVP- obezbeđena vremenom primene

Pakovanje: 0,2/1; 1/1

Bezbednosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2021/05/Crveno-ulje-STL.pdf

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!