Aktivna materija: 560 g/l bakar-hidroksid (360 g/l bakar)

Kontaktni fungicid u tečnoj (SC) formulaciji za uništavanje prouzrokovača bolesti tipa plamenjača i pegavosti. Tečna formulacija omogućava lakšu manipulaciju preparatom i bolju disperziju na list biljke. Primenjuje se u usevima paradajza, krompira i zasadu vinove loze.

Doza primene: 2 l/ha

Tretiranje treba obaviti preventivno, pri pojavi uslova za ostvarenje infekcije, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma.

Bezbedonosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2019/03/CHAMP-FLOW.pdf

Champ Flow