Champ Flow je kontaktni, preventivni fungicid za primenu pre klijanja spora prouzrokovača bolesti. Disperzija bakra na tretiranoj površini je odlična te se nakon sušenja depozita na lisnoj masi preparat teško spira kišom što obezbeđuje duže zaštitno delovanje.

Aktivna materija: 560 g/l Bakar- hidroksid (360 g/l bakar)

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

Primena:

Paradajz, paprika, krompir, vinova loza- za suzbijanje gljiva koje prouzrokuju oboljenja tipa plamenjača i pegavosti

Količina i vreme primene: 2 l/ha, preventivnim tretiranjem tokom vegetacije, pri pojavi uslova za zaražavanje, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja, uz utrošak vode 400-600 l/ha

Karenca: 7 dana 

Tretiranje obaviti preventivno, najkasnije po pojavi simptoma. 

Pakovanje: 1/1

Bezbedonosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2019/03/CHAMP-FLOW.pdf

Champ FlowChamp Flow