Champ Flow je kontaktni, preventivni fungicid za primenu pre klijanja spora prouzrokovača bolesti. Disperzija bakra na tretiranoj površini je odlična te se nakon sušenja depozita na lisnoj masi preparat teško spira kišom što obezbeđuje duže zaštitno delovanje.

Aktivna materija: 560 g/l Bakar- hidroksid (360 g/l bakar)

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

Količina i vreme primene:

Paradajz, paprika, krompir, vinova loza

 za suzbijanje gljiva koje prouzrokuju oboljenja tipa plamenjača i pegavosti

2 l/ha, preventivnim tretiranjem tokom vegetacije, pri pojavi uslova za zaražavanje, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja, uz utrošak vode 400-600 l/ha

Karenca: 7 dana 

Tretiranje obaviti preventivno, najkasnije po pojavi simptoma. 

Pakovanje: 1/1

Bezbednosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2019/03/CHAMP-FLOW.pdf

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!

Champ FlowChamp Flow