Aurora 40 WG je herbicid sa kontaktnim delovanjem. Primenjuje se za desikaciju nadzemne mase krompira, suzbijanje izdanaka u zasadu voća i vinove loze i za suzbijanje korova u pšenici, ječmu i ovsu.

Aktivna materija: Karfentrazon-etil 400 g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Količina i vreme primene:

 Ozimi i jari usevi- pšenica, ječam, tritikale, ovas 

50 g/ha, na početku bokorenja do pojave drugog kolenca (21-32 BBCH) uz utrošak vode 200-400 l/ha

Spektar delovanja: 

    • poponac (Convolvulus arvensis)
    • prilepača (Galium aparine)
    • oštra klasača (Bromus sterilis)

Radi proširenja spektra delovanja npr. na palamidu (Cirsium arvense) preporuka je da se Aurori doda preparat na bazi metsulfuron-metila u dozi 10 g/ha.

 Zasadi voća i vinove loze- za suzbijanje izdanaka

Jabuka, kruška, breskva, šljiva, višnja135-150 g/ha uz utrošak vode 250-300 l/ha, kada su izdanci dugi 10-15 cm

Lešnik150 g/ha uz utošak vode 250-300 l/ha, kada su izdanci 15 cm dužine

Vinova loza135 g/ha, uz utrošak vode 200-300 l/ha, kada su izdanci maksimalno 15-25 cm dužine

NE SME SE PRIMENJIVATI U ZASADIMA MLAĐIM OD 4 GODINE!

Pored suzbijanja izdanaka, deluje i na mnoge širokolisne korove (npr. njivski poponac (Convolvulus arvensis)).

 Krompir- za desikaciju nadzemne mase 

150-300 g/ha uz utrošak vode 300-600 l vode, u fazi tehnološke zrelosti krompira (BBCH≥ 90).

Aktivna materija nema sistemično delovanje, te ne silazi u krtole.

Preparat ne mešati sa sredstvima jako alkalne reakcije.

Karenca: 7 dana- krompir

Pakovanje: 100 gr

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!