Budući lider prve grupe zrenja u Evropi! 

ZAŠTO ES CONNECTOR?
 • Odlični rezultati u prinosu u ogledima širom Evrope
 • Broj 1 u prinosu u ogledima R&D (istraživanje i razvoj)
 • Odličan sadržaj proteina
 • Krupno zrno
KVALITET:
 • Sadržaj proteina: 42% od suve materije
 • Sadržaj ulja: 19,4% od suve materije
 • MHZ (masa hiljadu zrna): 202g
AGRONOMSKE KARAKTERISTIKE:
 • Grupa zrenja: I
 • Rani porast: srednji
 • Visina prve mahune: 13,3cm
 • Otpornost na poleganje: visoka
 • Tolerancija na pucanje mahuna: visoka
 • Preporučeni sklop: bez navodnjavanja: 450 000 niklih biljaka/ha; uz navodnjavanje/kišovito vreme: 350 000 niklih biljaka/ha
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE:
 • Tip vegetacije: polu determinisan/nedeterminisan
 • Prosečna visina biljke: 90cm
 • Boja mahune: srednje do tamno braon
 • Boja cveta: ljubičasta
 • Boja hiluma: tamno braon
 • Oblik lista: šiljasto jajolok
TOLERANCIJA NA HERBICIDE:
 • Pendimethaline: dobra
 • Metobromuron: dobra
 • Metribuzine: srednja
TOLERANCIJA NA BOLESTI:
 • Bela trulež: srednja
 • Bakterioze: srednja
SAVETI ZA PROIZVODNJU:
 • Razmak između redova: 25-60cm
 • Dubina setve: 2-4cm
 • Sejati na toplim zemljištima (>10°C), sa toplim vremenom u danima posle setve

ES CONNECTOR

Možda će vas zanimati i: 

DILETTA

 

 

 

 

 

 

ES BALTIMOR

 

 

 

 

 

 

ES TRIBOR