Axial 050 EC je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu. Usvaja se u biljno tkivo isključivo preko lista, te vlaga u zemljištu ima minimalan uticaj na efikasnost ovog herbicida.

Aktivna materija: Pinoksaden 50 g/l

Formulacija: EC- koncentrat za emulziju

Količina i vreme primene:

 Pšenica, ječam

0,6-1,2 l/ha kada su pšenica i ječam u fazi od dva lista pa do pojave zastavičara, odnosno kada je divlji ovas u fazi od trećeg lista do prvog kolenca

Spektar delovanja:

  • divlji ovas (Avena fatua)
  • muhar (Setaria spp.)
  • ljulj (Lolium spp.)
  • mišji repak (Alopecurus myosuroides)
  • slakoperka (Apera spica-venti)

Karenca: OVP

Ne sme se mešati sa sredstvima za ishranu bilja i alkalnim sredstvima za zaštitu bilja. Ne preporučuje se primena sa hormonskim herbicidima ili primena ovih herbicida najmanje 7 dana nakon primene herbicida na bazi pinoksadena.

Pakovanje: 1/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!