Dancor je selektivni, sistemični herbicid sa kontaktnom i rezidualnom aktivnošću. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u krompiru, soji i paradajzu za rasad.

Aktivna materija: Metribuzin 700 g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Količina i vreme primene:

 Krompir 

posle sadnje, a pre nicanja useva: 

0,75 kg/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa

1 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa

1,5 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa

posle nicanja useva (kada krompir ima razvijena 5-8 listova):

0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa

0,75 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa

 Soja  

posle setve, pre nicanja useva: 

0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa

1 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa

 Paradajz za rasađivanje

posle sadnje, a pre nicanja useva: 

0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa

1 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa

Spektar delovanja: 

 • teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
 • štirevi (Amaranthus spp)
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
 • repica crna (Brassica nigra)
 • loboda obična (Atriplex patula)
 • tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
 • pepeljuge (Chenopodium spp)
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
 • dvornici ptičji (Polygonum spp)
 • tušt obični (Portulaca oleracea)
 • rotkva divlja (Raphanus raphanistrum)
 • poljska gorušica (Sinapis arvensis)
 • čistac jednogodišnji (Stachys anua)
 • posunac obični (Heliotropium europeum)
 • konica obična (Galinsoga parviflora)

Karenca: OVP- soja; 42 dana- krompir, paradajz za rasad

Pakovanje: 1/1; 5/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!