Flame je herbicid koji se meša sa preparatima na bazi 2,4 D i florasulama. 

Aktivna materija: Tribenuron- metil 500 g/kg

Formulacija: SG- vodorastvorljive granule

Primena:

Suncokret

U toku je registracija za primenu u suncokretu.

Količina i vreme primene:

jednokratno- 45 g/ha + 0,1% okvašivač

dvokratno- 22,5 g/ha + 22,5 g/ha + 0,1% okvašivač, kad je suncokret u fenofazi 2-8 listova

Pšenica, jari i ozimi ječam

Količina i vreme primene: 30 g/ha, kad je pšenica u fenofazi od 3 lista do pojave drugog kolenca (13-32 BBCH)

Spektar delovanja: 

  • mišjakinja (Stellaria media)
  • hoću-neću (Capsella bursa pastoris)
  • poljska gorušica (Sinapis arvensis)
  • mrtva kopriva (Lamium spp.)
  • bulka (Papaver rhoeas)

Karenca: OVP- pšenica

Pakovanje: 0,03/1; 0,12/1