Flame Top je herbicid koji se meša sa preparatima na bazi 2,4 D i florasulama. 

Aktivna materija: Tribenuron- metil 500 g/kg

Formulacija: SG- vodorastvorljive granule

Količina i vreme primene:

 Suncokret 

U toku je registracija za primenu u suncokretu.

jednokratno- 45 g/ha + 0,1% okvašivač

dvokratno- 22,5 g/ha + 22,5 g/ha + 0,1% okvašivač, kad je suncokret u fenofazi 2-8 listova

Ozima pšenica, ozimi ječam, raž, tritikale

20-30 g/ha, kad su razvijena dva lista do faze pojave lista zastavičara (12-39 BBCH), a korovi u fazi 2-4 lista 

Spektar delovanja: 

  • mišjakinja (Stellaria media)
  • hoću-neću (Capsella bursa pastoris)
  • poljska gorušica (Sinapis arvensis)
  • mrtva kopriva (Lamium spp.)
  • bulka (Papaver rhoeas)

Karenca: OVP- pšenica

Pakovanje: 30 g; 120 g

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!