TimPack Duo je fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. 

Aktivna materija: Tebukonazol 430 g/l + Prohloraz 450 g/l

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija + EC- koncentrat za emulziju

Količina  primene:

 Strna žita 

za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), lisne rđe (Puccinia recondita), fuzarioze klasa (Fuasrium sp.)

 1 pakovanje/2,3 ha

Karenca: 35 dana- strna žita, uljana repica

Može se primeniti i u šećernoj repi, uljanoj repici, zasadu višnje. 

Pakovanje: 0,75/1 + 1/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!