Lider u prinosu, trend rasta prodaje za ljudsku i  životinjsku ishranu

ZAŠTO ES MEDIATOR?
 • Odličan rani porast
 • Tolerantna na poleganje
 • Dobra tolerancija na belu trulež i palež stabla i mahuna soje
 • Velika i ujednačena zrna
 • Visok sadržaj proteina
KVALITET:
 • Sadržaj proteina: 41,6% od suve materije
 • Sadržaj ulja: 20,7% od suve materije
 • MHZ (masa hiljadu zrna): 211g
AGRONOMSKE KARAKTERISTIKE:
 • Grupa zrenja: I
 • Rani porast: visok
 • Visina prve mahune: 13,3cm
 • Otpornost na poleganje: dobra
 • Tolerancija na pucanje mahuna: dobra
 • Preporučeni sklop: bez navodnjavanja: 450 000 niklih biljaka/ha; uz navodnjavanje/kišovito vreme: 350 000 niklih biljaka/ha
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE:
 • Tip vegetacije: nedeterminisan
 • Prosečna visina biljke: 90cm
 • Boja mahune: srednje braon
 • Boja cveta: ljubičasta
 • Boja hiluma: crna
 • Oblik lista: zaobljeno jajolok
TOLERANCIJA NA HERBICIDE:
 • Pendimethaline: dobra
 • Metobromuron: odlična
 • Metribuzine: odlična
SAVETI ZA PROIZVODNJU:
 • Razmak između redova: 25-60cm
 • Dubina setve: 2-4cm
 • Sejati na toplim zemljištima (>10°C), sa toplim vremenom u danima posle setve

ES MEDIATOR

Možda će vas zanimati i: 

DILETTA

 

 

 

 

 

 

ES BALTIMOR

 

 

 

 

 

 

ES SENATOR