Ossiclor je preventivni kontaktni fungicid i baktericid. Plava boja je vidljivi pokazatelj prskanja i pokrivenosti biljke preparatom.  WG formulacija obezbeđuje kvalitetnu pokrovnost prskanih površina i manje spiranje padavinama. 

Aktivna materija: Bakar oksihlorid 588 ± 25 g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Količina i vreme primene:

 Jabuka i kruška 

 za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) i bakterijske plamenjače (Erwinia amylovora)

0,05-0,3%, u kretanju vegetacije: faza mišje uši do pojave roze pupoljaka; 0,25% u jesen kada opadne 50% lišča i po opadanju lišća- za suzbijanje bakterijske plamenjače (Erwinia amylovora)

 Vinova loza 

za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola)

0,2-0,35%, do početka cvetanja, posle cvetanja do "šarka" i posle berbe

Koštičavo voće (breskva, kajsija, višnja, trešnja, šljiva)

 za suzbijanje patogena stabla i grana: prouzrokovač šupljikavosti lišća koštičavog voća  (Stigmina carpophila), bakterija Pseudomonas spp.

0,35-0,4%, od početka opadanja lišća  do kretanja vegetacije, posebno značajno po obavljenoj rezidbi

Breskva i nektarina

za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća (Taphrina deformans

0,35-0,4%, u mirovanju vegetacije, pred početak pucanja prvih pupoljaka

Malina

za suzbijanje prouzrokovača sušenja izdanaka (Didymella applanata

0,35%, do početka cvetanja i u jesen pred opadanje lišća

Jagoda

za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Mycosphaerella fragariae), prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista (Xanthomonas fragariae

0,35%, preventivno, pre kretanja vegetacije

Krompir, paradajz, krastavac, luk, lubenica, dinja  

za suzbijanje prouzrokovača plamenjače, pegavosti (crne, sive, mrke), antraknoze, bakterioze

0,35%, preventivno, kada su stvoreni uslovi za razvoj bolesti

Kupus

za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora parasitica), bakterijske vlažne truleži (Erwinia carotovora subsp. carotovora), bakterijske pegavosti (Xanthomonas campestris)

0,25-0,35%, preventivno, pre nastupanja uslova za razvoj bolesti

Pasulj

za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i bakterioza

0,35%, preventivno, pre nastupanja uslova za razvoj bolesti

Karenca: 21 dan- stone sorte vinove loze; 28 dana- vinske sorte vinove loze

Za jesenje-zimsko prskanje  koštičavog voća do pucanja pupoljaka, a za jabučasto do „roze pupoljka“,  dodati 2,7 l/ha mineralnog ulja. Ova količina mineralnog ulja pojačava baktericidno i fungicidno delovanje bakra, dok veće količine mineralnog ulja služe za insekticidno i akaricidno delovanje.

Pakovanje: 1/1; 10/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!