Leopard® 5 EC je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje uskoliskih korova u soji (tretiranjem samo pre cvetanja), suncokretu, krompiru (izuzev u semenskom), šećernoj repi i uljanoj repici.

Aktivna materija preparata je kvizalofop-p-etil koji je izuzetno selektivan za gajene biljke. Uskolisni korovi koje Leopard® 5 EC suzbija su proso korovsko (Echinochloa crus galli), muhari (vrste iz roda Setaria sp.), divlji sirak iz semena i iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropyrum repens), zubača (Cynodon dactylon). Karenca je obezbeđena vremenom primene za suncokret, krompir i uljanu repicu, a za soju i šećernu repu iznosi 77 dana.

Leopard® 5 EC svojim sistemičnim dejstvom translocira u sve nadzemne i podzemne delove biljke i tako ih potpuno uništava. Posebno je efikasan u suzbijanju rizomskih korova koji pričinjavaju usevima veliku štetu i koji se klasičnim merama suzbijanja ne mogu iskoreniti. Značajno smanjuje potencijal i prisustvo rizoma u polju nakon nekoliko godina uzastopne primene i olakšava suzbijanje ovih korova u usevu kukuruza u plodoredu gde je suzbijanje sve teže.

Leopard