Leopard je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u usevima soje, suncokreta, krompira, šećerne repe i uljane repice. Aktivna materija preparata je kvizalofop-p-etil koji je izuzetno selektivan za gajene biljke. Posebno je efikasan u suzbijanju rizomskih korova koji pričinjavaju usevima veliku štetu i koji se klasičnim merama suzbijanja ne mogu iskoreniti. Značajno smanjuje potencijal i prisustvo rizoma u polju nakon nekoliko godina uzastopne primene i olakšava suzbijanje ovih korova u usevu kukuruza u plodoredu gde je suzbijanje sve teže.

Aktivna materija: Kvizalofop-p- etil 50 g/l

Formulacija: EC- koncentrat za emulziju

Količina i vreme primene:

Soja, suncokret, krompir (izuzev semenskog), šećerna repa, uljana repica

0,5 l/ha- kada su korovi u fazi 3 razvijena lista

1,0 l/ha- kada su korovi u fazi 4-5 razvijenih listova

1,5 l/ha- kada su korovi u fazi 6 razvijenih listova

1,5-2,5 l/ha- za sirak, kada je u fazi 3-6 razvijenih listova

2,5-3,0 l/ha- za pirevinu, kada je visine 10-20 cm

3,0-4,0 l/ha- za zubaču, kada je visine 30 cm

Spektar delovanja: 

  • korovsko proso (Echinocloa crus-galli)
  • muhar (Setaria spp.)
  • divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
  • pirevina (Agropyron repens)
  • zubača (Cynodon dactylon)

Karenca: OVP- suncokret, krompir, uljana repica; 77 dana- soja i šećerna repa

Pakovanje: 1/1; 5/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!