Palacid je selektivni, translokacioni herbicid koji ispoljava delovanje tipa regulatora rasta. 

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l

Formulacija: SL- koncentrovani rastvor

Primena:

Silažni i merkantilni kukuruz

Količina i vreme primene:  0,5-0,7 l/ha, kada je kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova, uz utrošak vode 200-400 l/ha

Spektar delovanja: 

  • ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
  • bljutavi štir (Amaranthus blitoides)
  • štir obični (Amaranthus retroflexus)
  • pepeljuga (Chenopodium album)
  • obična konica (Galinsoga parviflora)
  • veliki dvornik (Polygonum lapathifolium)
  • obična boca (Xanthium strumarium)

Karenca: OVP

Ne sme se primenjivati u semenskom suncokretu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.) i  u kraškim područjima. 

Pakovanje: 1/1

Bezbedonosni list preparata: https://www.nsagro.com/novisad/wp-content/uploads/2021/03/Palacid-480SL-bezbedonosni-list.pdf