Moxa inhibira delovanje hormona rasta- giberelin i na taj način sprečava suvišno izduživanje stabla kod pšenice i ječma. Aktivacija preparata počinje sat vremena nakon primene. Primena u ranim fazama rasta doprinosi i jačem ukorenjavanju biljke i boljem korišćenju vode i hraniva u zemljištu, te je krajni rezultat i bolji prinos.

Aktivna materija: Trineksapak- etil 250 g/l

Formulacija: EC- koncentrat za emulziju

Količina i vreme primene:

 Pšenica 

0,3-0,4 l/ha, u fenofazi rasta pšenice (30-39 BBCH)

 Ječam 

0,4 l/ha, u fenofazi rasta ječma (30-39 BBCH)

Karenca: OVP

Ne primenjuje se ako se očekuju periodi sa temperaturama ispod 0 °C.

Pakovanje: 1/1

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre primene preparata pažljivo pročitajte uputstvo koje se nalazi na proizvodu!