Aktivna materija: 345 g/kg bakar-sulfat trobazni (190 g/l) + 35 g/l cimoksanil

Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Preparat sa dve aktivne materije, koje obezbeđuju sistemičnu i kontaktnu zaštitu krompira, paradajza, vinove loze i drugih povrtarskih vrsta osetljivih na gljive i bakterije koje prouzrokuju oboljenja tipa plamenjača i pegavosti.

Doza primene: 3 l/ha

Tretiranje se izvodi u skladu sa prognozom i uslovima za ostvarenje infekcije.

Moltovin